שבע ברכות / סיפורי הצלחה / אחרי שנים של עיכוב, מצאנו זה את זו ב"שבע ברכות"

אחרי שנים של עיכוב, מצאנו זה את זו ב"שבע ברכות"

הוא בן 42, היא בת 37, שניהם למודי ניסיון בשידוכים. אבל השידוך מגיע, בסייעתא דשמיא. מכתב תודה שהגיע למערכת "שבע ברכות"

לצוות האתר "שבע ברכות" שלום,

אשתי יעל ואני רצינו להודות לכם מקרב הלב על עבודת השם לשם שמיים הנפלאה שאתם עושים ועשיתם למעננו. על ידי האתר שלכם פגשתי את אשתי, וב״ה התחתנו, אחרי שנים של עיכוב שידוכים של שנינו. אני בן 42, ואשתי בת 37. אין לי שום ספק שיש לכם סיעתא דשמיא אמיתית לקרב לבבות ולהקים בית נאמן בישראל בדור לא פשוט כמו שלנו, ואתם עושים את שליחותכם בנאמנות רבה.

יהי רצון שהקב״ה ייתן לכם כוח להמשיך עוד ויצליח בעדכם, אמן כן יהי רצון!

טל עידו