שבע ברכות / סיפורי הצלחה / משבע ברכות – לחתונה בסגר הראשון: "התחלנו לדבר קצת באתר, ומיד היה קליק"

משבע ברכות – לחתונה בסגר הראשון: "התחלנו לדבר קצת באתר, ומיד היה קליק"

בין חתונות הקורונה של הסגר הראשון היו גם לא מעט כאלה שהגיעו מאתר שבע ברכות. הנה מכתבם של חן ואהובה אסתר

שלום,

אנחנו חן ואהובה אסתר, וברצוננו להודיע כי בשעה טובה התחתנו דרככם בחודש אדר תש"פ. בחודש תמוז שלפניו התחלנו לדבר קצת באתר שבע ברכות, ועברנו מהר לוואטסאפ. לאחר אין סוף התכתבויות נפגשנו, ומיד היה קליק.

לאחר 4 חודשים התארסנו, ולאחר 9 חודשים היינו תחת חופה וקידושין, אף על פי שהתבטלו התכניות והאולם (זה היה תחילת סגר ראשון לקורונה). 

תודה רבה על הזכות.

חן ואהובה אסתר.